top of page

Wniosek Stowarzyszenia do Burmistrza Gminy Stęszew

Zaktualizowano: 18 gru 2018

W dniu 17 grudnia 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Skrzynki złożył wniosek do Burmistrza Gminy Stęszew o ustanowienie Stowarzyszenia stroną dwóch postępowań administracyjnych:

 

1) w sprawie „Zbieranie (magazynowanie) odpadów gruzu i elementów betonowych i stworzenie punktu kruszenia tych odpadów, w wyniku czego poprzez recykling powstaną produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu, lub innych celach” na działce nr 144 w obrębie Rybojedzko, należącej do firmy „Towarowy Transport Drogowy Roboty Ziemne Błażej Duda”.


2) w sprawie planowanego przedsięwzięcia „Punkt skupu złomu oraz kruszenia i sortowania gruzu” na działce nr 145 w obrębie Rybojedzko, należącej do firmy „Żwiropol Rybojedzko”, zarejestrowanej w Tomiczkach przy ul. Stęszewskiej 18.

bottom of page